Finansowanie mezzanine


Ubezpieczenie na miarę Twoich potrzeb
Ubezpieczenie na miarę Twoich potrzeb

Chcesz jasnych reguł funkcjonowania rynku inwestycji firmowych? Masz dość niekompetentnych doradców, dla których Twoje interesy to czysta rutyna? Zatem łączy nas wspólny cel. Dlatego właśnie stawiamy na transparentną komunikację, najwyższe standardy obsługi klienta oraz tworzenie nowych kanałów dystrybucji.

 

Finansowanie mezzanine oznacza finansowanie za pośrednictwem długu o podwyższonym ryzyku. Dług w postaci pożyczki, obligacji, czy akcji uprzywilejowanych najczęściej posiada zabezpieczenie na poziomie właścicielskim

instrument pośredni pomiędzy finansowaniem dłużnym a kapitałowym. Jest elementem finansowania zewnętrznego przedsiębiorców, którzy poszukują sposobu na zdobycie pieniędzy z zamiarem przeprowadzenia przedsięwzięcia inwestycyjnego.

 

Firmy mają możliwość pozyskania zewnętrznego finansowania z różnych źródeł. Największe problemy w tym zakresie będą miały firmy zamierzające przeprowadzić ryzykowną inwestycję. Do nich kierowane jest m.in. finansowanie mezzanine.

 

 

Mogą one dotyczyć:

pożyczek,
obligacji,
akcji uprzywilejowanych.

Najczęściej instrument finansowania zewnętrznego, z którego korzysta przedsiębiorca przeprowadzający ryzykowny projekt inwestycyjny posiadają stosowne zabezpieczenie. Inwestor więc tym samym nie ryzykuje całkowitej utraty środków finansowych.

W zamian za gotówkę uzyskuje on zabezpieczenie na aktywach przedsiębiorstwa, w postaci zastawu, a nawet hipoteki na nieruchomościach.

Najczęściej w tym przypadku stosuje się zabezpieczenie jako zastaw na akcjach lub udziałach finansowanego podmiotu. Spłaty pożyczonego kapitału przedsiębiorca musi dokonać po zakończeniu ustalonego w umowie okresu finansowania, najczęściej w trybie jednorazowym, wraz z określonymi odsetkami.

 

 Najczęściej stosowane instrumenty mezzanine:

 

Pożyczka z prawem do udziału w zyskach – pożyczka dająca pożyczkodawcy prawo do części zysku z inwestycji. Udział w zysku może być np. ustalony jako % rocznego zysku netto za określony z góry okres czasu


Pożyczka z prawem do udziału w kapitale - finansowanie, w ramach, którego spółka ponosi koszt finansowania w postaci odsetek, pozostałe koszty ponoszone są przez właścicieli, tylko w sytuacji kiedy planowane przedsięwzięcie kończy się sukcesem. Finansujący mezzanine ma bowiem prawo do kupna określonej liczby akcji/udziałów po ustalonej cenie w ustalonym czasie (warrant). Cena i ilość akcji przysługujących z warranta ustalana jest przed rozpoczęciem finansowania

 

MEZZANINE
jest przeznaczone dla spółek charakteryzujących się stabilną podstawą biznesu,
działalność gospodarcza musi być prowadzona od dłuższego czasu,
mezzanine nie jest przeznaczone dla start-up’ów , ponieważ podmiot musi generować wynik finansowy, za pomocą, którego realizować będą spłaty odsetkowe,
dostępność finansowania pomimo braku wystarczających zabezpieczeń i zdolności kredytowej,
właściciele utrzymują niezagrożoną kontrolę nad działaniem firmy,

ten rodzaj finansowania jest wykorzystywany gdy:

 

jest potrzeba wykupu udziałów od udziałowca, który postanowił opuścić spółkę
finansuje się wykupy lewarowane w tym wykupy spółki przez menedżerów
jest potrzeba z finansowania inwestycji, które znacząco wpłynie na potencjał firmy
pragniemy zwiększyć wartość spółki przed sprzedażą jej akcji na giełdzie
zależy nam na ekspansji przedsiębiorstwa poprzez fuzje i przejęcia

 

Podmiotami udzielającymi finansowania typu mezzanine są powołane do tego funduszu Mezzanine Capital lub fundusze Venture oraz Private Equity.

 

Doradzamy również na giełdzie
Doradzamy również na giełdzie

 

 Transakcje wykupu/przejęcia

 

Wspieramy finansowo inwestorów, którzy planują zakup udziałów w innym przedsiębiorstwie lub wykup udziałów przez kadrę zarządzającą spółką od obecnych właścicieli.

 

Rozwój przedsiębiorstwa poprzez nabycie bądź połączenie z podmiotem o podobnym lub komplementarnym profilu działania może znacząco przyspieszyć wzrost wartości Firmy. Sprzedaż całości czy też części przedsiębiorstwa może uwolnić środki niezbędne na inne cele inwestycyjne